Monday, June 6, 2016

Kisah Abu Hurairah Sosok yang Penyabar

Kisah Sahabat Nabi Muhammad saw: Abu Hurairah (Sosok yang Sabar)
Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Rasulullah saw yang dikenal penyabar. Dengan sifat sabarnya, ia pun terus mengajak ibunya masuk Islam. Namun, ibunya selalu menolak.

Abu Hurairah tak putus asa. Ia terus-menerus membujuk ibunya masuk Islam. Ia juga menceritakan tentang Rasulullah saw kepada ibunya. Tapi, ibunya menjawab, "Sudahlah, jangan memaksa ibu!" Ibunya kemudian mengatakan sesuatu yang jelek tentang Rasulullah. Namun, Abu Hurairah tetap bersabar dan bersikap ramah kepada ibunya. Ia tetap melayaninya meskipun ibunya telah memarahi dan mengecewakannya.

Dalam kesempatan lain, Abu Hurairah kembali mengajak ibunya untuk masuk Islam. Namun, ibunya tetap saja menolak. Kemudian, ia pergi menemui Rasulullah saw dan menceritakan tentang ibunya. Abu Hurairah pun meminta Rasulullah saw mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah.

Rasulullah saw pun berdoa. Tak lama kemudian, Abu Hurairah pulang kerumahnya. Ia menetu pintu. Begitu pintu terbuka, ibunya kemudian mengucapkan syahadat. Abu Huraira pun sangat bersyukur kepada Allah SWT.


No comments:

Post a Comment